Innhold

Intensjonen om å delta i Arendalsuka 2023

Vedtaket fra september 2022 om å legge studieturen for 2023 til Arendalsuka hadde blant annet følgende begrunnelser:

  • Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende demokrati.
  • Det er naturlig for GRIP å være tilstede på en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi lever i.
  • Det er viktig for GRIP og regionens utvikling, å delta i et arrangement for de som vil lytte, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer

Regionens ordførere deltok i følgende debatter:

«Utvikling av landets store lufthavner, kan de bli verdens grønneste?».

«Hvor blir det av skolematen?»

«Næringsutvikling er nøkkelen til gode lokalsamfunn. Tar politikerne dette nok på alvor?»

«Norsk lokal beredskap: klimakrise, fraflytting og eldrebølge»

«Hvordan få mest mulig velferd ut av hver krone?»


Publisert: 14.09.2023 15:21:59
Sist endret: 14.09.2023 15:21