Fra 1.1.2019 er samarbeidet mellom de seks kommunene rundt Gardermoen formelt etablert som et interkommunalt politisk råd.

Rådet er en videreføring av det mangeårige samarbeidet Øvre Romerike Utvikling. Deltakerkommunene er som før Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Betegnelsen interkommunalt politisk råd følger av krav i kommuneloven. I dagligtale sier vi ofte bare Gardermoregionen eller bruker forkortelsen GRIP.


Publisert: 21.06.2019 15:02:49
Sist endret: 21.06.2019 15:02