Innhold

GRIP har forholdt seg til myndighetenes smitteråd og unngått fysisk kontakt. Det har medført endringer i møtekalenderen og for planlagte arrangementer.

Fra medio mars har møter blitt gjennomført elektronisk, og det har fungert tilfredsstillende. Styrets marsmøte ble avlyst i den mest hektiske beredskapsfasen, og dette møtet ble avholdt rett etter påske.

Representantskapsmøtet som skulle avholdes i forbindelse med årskonferansen, ble utsatt og blir avholdt elektronisk 25. mai 2020.

Årskonferansen 2020 var planlagt avholdt på Hurdalsjøen hotell 2.-3. april. Konferansen er foreløpig avlyst. Det samme gjelder styrets planlagt studietur i juni måned.


Publisert: 25.05.2020 10:14:53
Sist endret: 25.05.2020 10:16