Innhold

I 2020 er Paul Johan Moltzau styreleder og Eyvind Jørgensen Schumacher nestleder i styret i Gardermoregionen.

Paul Johan er ordfører i Hurdal, og Eyvind er ordfører i Ullensaker. Begge er nye ordførere i sine kommuner etter valget 2019.


Publisert: 05.02.2020 10:52:37
Sist endret: 05.02.2020 10:52