Innhold

Trine er ansatt som regionrådskoordinator i 100 % stilling. Hun har fast kontorsted i Hurdal.

Trine kommer fra stillingen som samhandlingskoordinator for Gardermoregionen så hun kjenner området godt.


Publisert: 15.03.2021 11:20:09
Sist endret: 15.03.2021 11:20