Innhold

I tråd med FN bærekraftsmål nr 17 "Samarbeid for å nå målene" har Gardermoregionen IPR en felles strategisk næringsplan for området.

Planarbeidet er iverksatt og ansvarlig hovedprosjektleder er Andvansia ved Inge Kampenes. Prosjektet følges tett av styringsgruppen bestående av:

Hege Svendsen - ordfører i Eidsvoll, og styringsgruppeleder

Jon Sverre Bråthen - kommunedirektør i Nes, nestleder

Thor Thoneie - administrerende direktør for Oslo Airport City

Remy Skogstad - daglig leder Innovasjon Gardermoen

Torgeir Stensli - administrerende direktør Raadmannen AS

Tor Eyvind Nordby Vik - daglig leder Nordby Eiendomsutvikling

Marit Rønning - tidligere eiendomssjef Mathiesen Eidsvoll Værk

 

Strategisk næringsplan for Gardermoregionen (SNP) ble vedtatt av styret i GRIP den 23. april 2021. Ansvarlig for utarbeidelse og presentasjon var Runar Bålsrud, daglig leder i Innovasjon Gardermoen.

Det ble avholdt felles formannskapsmøte 28.04.21 for orientering om vedtatte SNP.

Møtet ble ledet av styreleder i GRIP, John-Erik Vika ordfører i Eidsvoll kommune.

Formannskapene fra alle kommunene var godt representert med totalt 56 deltakere i møtet. 

I april 2022 ble konsulentselskapet Advansia tildelt ansvaret for iverksetting av planen, som hovedprosjektansvarlig. Hovedprosjektledelsen ivaretas av Inge Kampenes.

Her finnes plandokumentet.

Vedlegg 1 - plangrunnlag

Vedlegg 2 - Handlingsprogram - tiltaksplan


Publisert: 18.05.2021 11:16:47
Sist endret: 06.07.2023 14:05