Innhold

Avtalen som OsloMet har på sitt campus på Kjeller i Lillestrøm går ut i 2023, og da håper ordførerne fra Hurdal, Eidsvoll og Ullensaker på vegne av alle ordførerne i Gardemoregionen at det vil yre av studenter og liv på Øvre Romerike.

- Et campus i vår region vil være et løft for hele regionen med tanke på arbeidsplasser, utvikling og videre vekst i kommunene, sier ordfører i Ullensaker Eyvind J. Schumacher. 

Vi ønsker oss mer enn et bygg

Det nye Campuset vil måtte følge strenge krav fra myndighetene om å være arealeffektivt, og bærekraftig, både miljømessig og økonomisk.

- Vi ønsker oss mer enn et bygg, vi ønsker å legge til rette for at OsloMet får et drømmecampus de kan være stolte av og som gjør dem attraktive for studenter og vitenskapelige ansatte her i Gardermoregionen, avslutter Schumacher. 

Foto: Eyvind J. Schumacher

 

Prosess og framdrift

Styret i OsloMet vedtok våren 2021 å gå videre med fire konsepter til en konseptvalgutredning (KVU) for valg av lokalisering for Campus Romerike, hvorav det ene var lokalisering i Jessheim. KVU skal gjennomføres høsten 2021, med mål om vedtak for lokalisering ved årsskifte.


Publisert: 10.09.2020 14:55:36
Sist endret: 06.08.2021 10:48