Innhold

Politiske vedtak - GRIP

Omorganiseringen fra ØRU til Gardermoregionen interkommunalt politisk råd ble vedtatt av kommunestyrene i de seks samarbeidende kommunene høsten 2018. Datoene fremkommer av forsiden i samarbeidsavtalen, og vedtakene finner du på nettsidene til hver kommune.

Betegnelsen interkommunalt politisk råd følger av krav i kommuneloven. I dagligtale sier vi ofte bare Gardermoregionen eller bruker forkortelsen GRIP.

Ledelsen i GRIP

Ledelsen i GRIP rullerer årlig mellom de seks samarbeidende kommunene.

Ledelse 2022

I 2022 er ordfører i Nannestad, Hans Thue, styreleder i GRIP. Ordfører i Nes, Grete Irene Sjøli, er nestleder.

Kommunedirektørutvalget ledes av Runar Kristiansen, kommunedirektør i Nannestad, med Jon Sverre Bråthen, kommunedirektør i Nes, som nestleder.

Regionrådskoordinator for GRIP og KDU er Trine Knobel.

 

Ledelsen 2021

I 2021 er ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika, styreleder i GRIP. Ordfører i Nannestad, Hans Thue, er nestleder. Vika ble etter valget utnevnt til statssekretær i justitsdepartementet, og varaordfører Hege Svendsen gikk inn som fungerende ordfører i Eidsvoll. Hans Thue overtok som styreleder i GRIP, og Hege Svendsen gikk inn som nestleder.

Ledervervene i kommunedirektørutvalget (KDU) rulleres også årlig. I 2021 startet Runar Nilsen, konst. kommunedirektør i Nannestad, som leder for kommunediretørutvalget, etterfulgt av nytilsatte Runar Nilsen. Knut Haugestad, kommunedirektør i Eidsvoll, er nestleder.

Regionrådskoordinator for GRIP og KDU er Trine Knobel.

 

Ledelse 2020

I 2020 var ordfører i Hurdal, Paul Johan Moltzhau, styreleder i GRIP. Ordfører i Ullensaker, Eivind Jørgensen Schumacher, var nestleder.

I 2020 var rådmann i Ullensaker, Rune Hallingstad, leder for utvalget, og rådmann i Hurdal, Kjetil Kokkim var nestleder.

Sekretær for utvalget varr Anne Britt Fagerli i Gjerdrum kommune.

 

Ledelse 2019

2019 var ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen, styreleder i GRIP. Ordfører i Nes, Grete Sjøli, er nestleder.

I 2019 var Jon Sverre Bråthen, rådmann i Nes, leder for rådmannsutvalget, og Frits Arne Eriksen, rådmann i Gjerdrum er nestleder.

Sekretær for utvalget var Anne Britt Fagerli i Gjerdrum kommune.

Samarbeidsavtale GRIP

Her finner du den godkjente samarbeidsavtalen (pdf).

Øvre Romerike Utvikling

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ble etablert i 1998 som et samarbeidsorgan for de seks kommunene på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune.

Kommuenstyrene vedtok etableringen høsten 1997, og ØRU ble formelt startet i mars 1998. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i Akershus utgjorde styret for ØRU. Kommunenes rådmann og fylkesrådmannen deltok på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder gikk på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. 


Publisert: 05.02.2019 13:42:31
Sist endret: 11.10.2022 09:24