Innhold

Politiske vedtak - GRIP

Omorganiseringen fra ØRU til Gardermoregionen interkommunalt politisk råd ble vedtatt av kommunestyrene i de seks samarbeidende kommunene høsten 2018. Datoene fremkommer av forsiden i samarbeidsavtalen, og vedtakene finner du på nettsidene til hver kommune.

Betegnelsen interkommunalt politisk råd følger av krav i kommuneloven. I dagligtale sier vi ofte bare Gardermoregionen eller bruker forkortelsen GRIP.

Ledelsen i GRIP 2019

Ledelsen i GRIP rullerer årlig mellom de seks samarbeidende kommunene.

I 2019 er ordfører i Gjerdrum, Anders Østensen, styreleder i GRIP. Ordfører i Nes, Grete Sjøli, er nestleder.

Ledervervene i rådmannsutvalget rulleres også årlig. I 2019 er Jon Sverre Bråthen, rådmann i Nes, leder for rådmannsutvalget, og Frits Arne Eriksen, rådmann i Gjerdrum er nestleder.

Sekretær for utvalget er Anne Britt Fagerli i Gjerdrum kommune.

Samarbeidsavtale GRIP

Her finner du den godkjente samarbeidsavtalen (pdf).

Øvre Romerike Utvikling

Øvre Romerike Utvikling (ØRU) ble etablert i 1998 som et samarbeidsorgan for de seks kommunene på Øvre Romerike: Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker kommune.

Kommuenstyrene vedtok etableringen høsten 1997, og ØRU ble formelt startet i mars 1998. Kommunenes ordførere og fylkesordføreren i Akershus utgjorde styret for ØRU. Kommunenes rådmann og fylkesrådmannen deltok på styremøtene med tale- og forslagsrett. Vervene som leder og nestleder gikk på omgang mellom kommunene med ettårig funksjonstid. 


Publisert: 05.02.2019 13:42:31
Sist endret: 05.02.2019 13:42