Formålet med konferansen

  • drøfte felles regionale utfordringer
  • legge føringer for det regionale samarbeidet
  • styrke eierforhold og forpliktelser i det regionale samarbeidet

År

Program og deltakerliste

Presentasjoner

2022

Program 17.02.2022

 

Deltakerliste

 DSB, Heidi Vassbotn Løfquist og Suzanne Hauge

ØRB, Fredrik Frøland

Vestfold interkommunale brann og redning, Per Olav Pettersen

ØRAS, Trym Denvik

ESVAL og GreenLab as, Ronny Langseth

Romerike sirkulærøkonomiske nettverk, Runar Bålsrud

Turisme i Gardermoregionen, Knut Aandal

Lokalmatnettverk Romerike, Gitte Mollan

Fremtidens logistikk, Nils Haga

 

 

År

Program og deltakerliste

Presentasjoner

2019

Program 23.-24.5.2019

Navneliste

Politiet, Giske

Konfliktrådet, Ystgaard Tjemsland 

SNR, Bergheim

Hamar kommune, Busterud

Hamar kommune, Bryhni

Oslo Airport City, Thoeneie

GRIP, Bålsrud


Publisert: 27.06.2019 10:59:11
Sist endret: 15.03.2022 11:04