Postliste

Denne siden inneholder brev inn og ut til Gardermoregionen interkommunalt politisk råd i 2019. Dokumenter knyttet til styremøter, ligger på egen nettside.

Dokumentdato Tittel Avsender/mottaker Inngående/utgående
24.01.2019 Svar på brev om VTA-plasser Nav Øst-Viken I
15.03.2019 Uavhengig revisors beretning Romerike revisjon IKS I
05.04.2019 Sykehuset som blir forbikjørt - LHL sykehuset Helseminister Bent Høie U
24.04.2019 LHL-sykehuset Gardermoen - Lokalpolitisk bekymring Helse- og omsorgsdepartementet I
03.05.2019 VTA-/VTO-plasser i Gardermoregionen Nav Øst-Viken U
 22.05.2019 VTA-/VTO-plasser, tilbud om møte Nav Øst-Viken  I
       
       

Publisert: 04.02.2019 11:48
Sist endret: 04.02.2019 11:48