Dokumentdato Tittel Avsender/mottaker Inngående/utgående
18.11.2022

Støttebrev fra GRIP og SNR for flere studieplasser til OsloMet Romerike 2024

Kunnskapsdepartementet U
19.10.2022

Innsynsbegjæring

Romerikes Blad I
23.10.2020

Svar på brev om offentlig tjenestepensjon

KLP U
16.10.2020

Informasjon til daglig ledere/koordinatorer i kommuneregionene i Viken.

Vedlegg:

Fordeling av fylkesråder på kommuneregionene

Partnerskapsavtale generell del

Fast digital møtearena mellom fylkesrådet og kommunene i Viken

Viken fylkeskommune I
08.10.2020 Invitasjon til dialogkonferanse om OsloMets fremtidige aktivitet på Romerike OsloMet I
16.09.2020 Videreføring av samarbeidet i Osloregionen Oslo kommune, byrådleders kontor I
01.09.2020 Harmonisering av økonomiske tilskudd til kommuneregionene Viken fylkeskommune I
25.08.2020 Offentlig tjenestepensjon for ØRU KLP I
24.08.2020 Ny campus på Romerike OsloMet U
01.07.2020 Svar på brev om lokalisering av OsloMet OsloMet I
19.06.2020 Lokalisering OsloMet OsloMet U
08.06.2020 Bruk av tidligere bevilgede midler fra Akershus fylkeskommune Viken fylkeskommune I
28.02.2020 Høring - samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd Samarbeidsalliansen Osloregionen U
28.02.2020 NTP 2022-2033 Innspill til Viken Viken fylkeskommune U
16.01.2020 Regional planstrategi - samarbeid, vedlegg 1, vedlegg 2 Viken fylkeskommune I
08.01.2020 Nye medlemmer til Barnevernvaktens kontaktutvalg Barnevernvakten Romerike U
03.12.2019 Demokraticamp uke5/2020, vedlagt presentasjon Ungt entreprenørskap Akershus I
05.11.2019

Valg av nye medlemmer Barnevernvaktens kontaktutvalg
vedlegg 1, vedlegg 2

Barnevernvakten Romerike I
22.05.2019 VTA-/VTO-plasser, tilbud om møte Nav Øst-Viken I
03.05.2019 VTA-/VTO-plasser i Gardermoregionen Nav Øst-Viken U
24.04.2019 LHL-sykehuset Gardermoen - Lokalpolitisk bekymring Helse- og omsorgsdepartementet I
05.04.2019 Sykehuset som blir forbikjørt - LHL sykehuset Helseminister Bent Høie U
15.03.2019 Uavhengig revisors beretning Romerike revisjon IKS I
24.01.2019 Svar på brev om VTA-plasser Nav Øst-Viken I

Publisert: 04.02.2019 11:48:17
Sist endret: 22.11.2022 14:15